Agenda

Què és la dialèctica històrica? Les tres lleis (II)

19/03/2013

Per Ramon Villalonga (@ramonvillalonga). Fa uns dies es va publicar el primer article de la sèrie «Què és la dialèctica històrica?» , aquest article n’és el segon. En aquest pretenc exposar què i quines són les «tres lleis» de la dialèctica: [1] la unitat dels oposats, [2] la transformació de la quantitat en qualitat i [3] la negació de la negació. Aquestes lleis tenen la finalitat de recordar-nos com es resolen les contradiccions dialèctiques.

Cal advertir, però, que aquestes tres lleis no són absolutes, és a dir, no són l’única forma de resoldre les contradiccions del sistema dialèctic. Però sí són útils per a la comprensió de la dialèctica, per tant, esdeven d’una importància rellevant com per dedicar-hi un parell de paràgrafs. Comencem:

[1] La unitat dels oposats és una manera de descriure la contradicció. Remuntant-nos a Hegel, la síntesi (contradicció), no existiria sense la tesi ni l’antítesi. Per exemple, formulem la tesi les sindicalistes de la Canadenca i l’antítesi els propietaris de la Canadenca, la contradicció les sindicalistes volen una jornada justa de 8 hores al dia i la Patronal no ho vol permetre, és on s’expressa que si no existissin ni la tesi ni la antítesi no existiria la contradicció, és a dir, si no hi hagués classes socials no hi hauria conflicte.

[2] La transformació de la qualitat en quantitat. Hegel utilitzava un exemple molt gràfic. Imagineu una dona que es s’arranca un cabell, qualitativament, no tendrà cap canvi. Però si segueix arrencant-se els cabells fins a quedar-se calba sí que sorgeix un canvi qualitatiu. Això ho podem extrapolar un altre cop a la vaga de la Canadenca: vuit treballadores acomiadades no signifiquen un canvi qualitatiu, però que aquestes vuit implicassin la vaga general de pràcticament tota la industria si que ho va significar.

[3] La negació de la negació és la forma de recordar-nos que el futur contendrà sempre elements del passat però de forma distinta a aquest és a dir de les circumstàncies contradictòries en sorgiran de noves a partir de certs elements comuns superant la contradicció inicial. Això no vol dir que no hi apareguin noves contradiccions sinó que les velles es van suprimint, com va ser per exemple el pas de l’edat mitjana al capitalisme contemporani. La negació de la negació implica també un avenç material: no podem pretendre canviar el model econòmic de cara a una societat feudal sinó que l’hem d’imaginar en clau d’una societat sense classes.

Aquestes tres lleis, com ja hem comentat, són clau a l’hora d’interpretar una superació de la contradicció. Ara sols ens falta un concepte més, l’alienació, que serà l’únic i el central en el darrer article del a sèrie.

—–

Rep més informació sobre En lluita, anticapitalisme i revolució

Pots llegir també el diari d’aquest mes En lluita

Formulari de subscripció

Omple aquest formulari si vols subscriure't a alguna de les nostres publicacions.

Diari En Lluita i revista L'heura - 25€ / any
Diari En Lluita - 15€ / any
Revista L'heura - 12€ / any

×