Agenda

Com afecten les retallades a l´escola inclusiva i a l’atenció a la diversitat

30/04/2013

Per Eva Marin La integració i la inclusió a l´escola pública perilla. Les retallades també afecten a l’atenció a la diversitat i aquesta, és necessària per afavorir i potenciar la integració dins de l´aula ordinària de nens i nenes amb necessitats educatives especials.

Nens i nenes que necessiten més ajuda per esdevenir més autònoms i sentir-se més lliures, que necessiten recolzament per reforçar la seva autoestima i confiança en ells mateixos, que necessiten de la comprensió, la sensibiltat, el diàleg i la mediació per fer possible la relació i el vincle afectiu amb els altres. Tot això i molt més es És el que s´hauria de viure i sentir cada dia a les escoles públiques que treballen per la inclusió. Aquest és el ideal però la realitat es un altre.

Ja molt abans de les retallades, el departament d´educació s´omplia la boca dient que a Catalunya l´escola inclusiva funcionava molt bé i, certament, hi ha hagut manca d’auxiliars d´educació especial per acompanyar als nens i nenes dins de l´aula en el seu procés d´integració. Actualment i amb les retallades a la punta de la destral això s´ha agreujat: reduccions d´hores i de sou, tancament de la borsa d´interins, externalització de serveis, no cobrir cap substitució a partir de cap dia, disminució de recursos i especialistes dins l’escola ordinària, desaparació de serveis d’assessorament a l’escola per part del departament… A aquesta pèrdua de drets se li afegeix que la nostra tasca com educadores mai ha estat ni valorada ni reconeguda, com tampoc es valoren ni es reconeixen els drets d’atenció a la diversitat dels nens i nenes amb necessitats educatives especials, ni tot allò que necessiten per una veritable integració a l´escola i, de retruc, a la societat on vivim.

Si hi ha menys hores, si no et substitueixen, si no contracten o ho fan amb condicions laborals precàries l’atenció a la diversitat no es pot garantitzar i això recau directament en els nens i nenes que, entre d’altres, tenen menys oportunitats per desenvolupar al màxim totes les seves potencialitats: perden en autonomia, en relació i comunicació, en acceptació, en estima, entre d’altres. En aquestes condicons no serveix de res la inclusió ni la integració perquè sense un acompanyament i una bona adaptació curricular no es garantitza una bona escolarització, provocant desorientació, frustració, inadaptació o agressivitat.

Si la integració a les escoles ordinaries vol dir crear grups de nens i nenes “ guetos “ perquè hi ha una auxiliar d´educació especial per tota l´escola, si vol dir viure el rebuig i la exclusió per ser diferent, si vol dir no compartir amb els altres moments de jocs i vivències ni interaccionar amb els companys i companyes de classe… l’escola inclusiva no és real, s´enganya a les famílies i, sobretot, es perjudica al nen o nena a nivell cognitiu i emocional, doncs no s´està oferint la qualitat i la dignitat que es mereixen.

Eva Marin, auxiliar d´educació especial i membre d’Ustec

Formulari de subscripció

Omple aquest formulari si vols subscriure't a alguna de les nostres publicacions.

Diari En Lluita i revista L'heura - 25€ / any
Diari En Lluita - 15€ / any
Revista L'heura - 12€ / any

×