Agenda

La Reforma de la Negociació Col·lectiva: un nou atac del PSOE a la classe treballadora

05/07/2011

Per Ana Villaverde. Malgrat l’oposició dels sindicats majoritari i del rebuig popular que s’ha materialitzat de forma massiva als carrers pel moviment 15M, el Govern central va aprovar fa un mes dues mesures que vénen a culminar una Reforma Laboral clarament regressiva: la Reforma de la Negociació Col·lectiva i la modificació del marc per als expedients de regulació d’ocupació.

Mitjançant la Reforma de la Negociació Col·lectiva, s’introdueixen una sèrie de mesures que clarament pretenen minvar la capacitat dels treballadors i treballadores per defensar les seves condicions laborals, beneficiant a la patronal. Els convenis d’empresa passaran a ser de caràcter prioritari sobre els convenis sectorials en qüestions tan importants com els salaris, l’horari, la mobilitat de llocs de treball o la conciliació. En segon lloc, s’acaba amb la ultractivitat dels convenis, la qual estableix la vigència del conveni anterior fins que s’acordi un nou i es fixen els terminis de negociació. Si en el període fixat —de 8 a 14 mesos, en funció del conveni— no s’ha aconseguit un acord entre empresari i treballadors, en lloc d’iniciar-se un conflicte laboral, s’imposa un arbitratge obligatori que decidirà sobre els punts en els quals no hi hagi acord. A més, totes aquestes mesures no es complementen amb un avanç en les condicions de participació dels representants sindicals en les empreses, que és on a partir d’ara es definiran les relacions laborals, sinó que en el seu lloc s’estableixen comissions paritàries que controlaran tot el procés de negociació, estant aquestes per sobre dels comitès i delegats d’empresa.

D’aquesta forma, en donar prioritat a l’àmbit de l’empresa sobre el sector en els convenis, sense establir nous mecanismes per millorar la capacitat de negociació dels treballadors a nivell sectorial, la reforma atorga un major marge d’actuació perquè els empresaris puguin definir les condicions laborals “d’acord a les seves necessitats” i afebleix seriosament la nostra capacitat de negociació com a treballadors i treballadores.

En tercer lloc, s’obliga a que les empreses introdueixin mesurades de flexibilitat interna per millorar la competitivitat, recollint una mesura concreta que estableix que les empreses puguin distribuir de forma “irregular” —llegeixi’s, com vulguin— el 5% de les hores de treball dels empleats i empleades.

A més d’aquestes reformes en la negociació col·lectiva, el Govern ha decidit fer un pas a enrere en la regulació dels Expedient de Regulació de l’Ocupació (ERO). Inicialment, a la Reforma Laboral s’establia que es podia acomiadar als treballadors mitjançant un ERO sempre que l’empresa fos capaç de demostrar pèrdues estructurals. Ara, mitjançant l’aprovació d’un nou decret, únicament és necessari demostrar pèrdues de caràcter conjuntural, facilitant l’acomiadament encara més.

Amb aquestes mesures, el Govern no fa si no aprofundir en la línia de retallada de drets que s’havia iniciat amb la reforma laboral i una vegada més, queda evidenciat el seu progressiu alineament del costat de la patronal i els seus representants de la CEOE.

Però el moviment 15M ha aconseguit que el panorama polític canviï de forma radical i pot ser la clau que impedeixi que aquest robatori de drets els surti gratis als seus promotors. En funció de com evolucioni el moviment, aquest pot incidir decisivament i coordinar-se amb les bases dels sindicats majoritaris per ser capaços de pressionar les seves cúpules cap a la convocatòria d’una altra vaga general.

Formulari de subscripció

Omple aquest formulari si vols subscriure't a alguna de les nostres publicacions.

Diari En Lluita i revista L'heura - 25€ / any
Diari En Lluita - 15€ / any
Revista L'heura - 12€ / any

×