Agenda

La Vaga de Totes: Visualitzar la lluita de les dones treballadores

07/10/2014

Carme i Laura

Feminisme | Les retallades en serveis públics afecten especialment les dones

La Vaga de Totes sorgeix des de diferents espais feministes com a conseqüència del seguit de mesures polítiques, legals i econòmiques que s’han anat aprovant i que atempten contra els nostres drets, llibertat i dignitat i que afecten especialment les dones.

Aquesta situació, que s’expressa especialment per mitjà de les retallades en educació, sanitat i serveis socials, incideix directament en un increment del treball de cura que realitzem principalment les dones i en una reducció dels llocs de treball en els esmentats sectors, molt feminitzats. De la mateixa manera ens afecten directament l’increment de l’atur, les minses sortides laborals per a les dones joves i la degradació de les condicions de treball en general, i en especial en aquells sectors que ocupen mà d’obra femenina com són el comerç, la restauració i els serveis a les persones.
Per totes aquestes raons i moltes més, som moltes les dones que estem fartes de constatar l’empobriment de la majoria de la població i l’increment de l’exclusió i la marginació, especialment de les dones. Fartes de ser menyspreades, maltractades i patir violència tant de les persones com de les institucions, ha arribat ja el moment de dir prou.

Les dones movem el món i estem convençudes que totes plegades el podem aturar. Com? Amb una Vaga General. Però una vaga que trenqui amb la concepció de la vaga que pren com a eix central l’economia i que considera l’home assalariat com el vaguista per excel·lència, tot fent invisible una part de la població. Aquesta vegada, volem que ens inclogui a totes les dones: les treballadores remunerades i no remunerades, formals o submergides; les estudiants; les dones aturades i jubilades; les treballadores sexuals. Una vaga que faci possible que cada dona, al marge de la seva situació, trobi la seva manera d’expressar el seu malestar i la forma d’adherir-se a aquesta lluita.

Volem que la Vaga de Totes inclogui tots els àmbits de la vida quotidiana: vaga productiva, sí, però també vaga de cures, de consum, de transport. Que ocupem les places, els carrers, els mercats. Una vaga amb capacitat per desbordar i bloquejar les estructures que suporten el sistema.

Una vaga que integri diversos nivells de combativitat i d’estratègies de lluita per donar cabuda a la màxima i més àmplia participació possible. És per tot això que no recorrem als sindicats com a principals promotors de la vaga. Això fa el nostre procés més interessant i enriquidor, però alhora més lent, en haver de crear estructures noves enlloc d’aprofitar les ja existents.

Volem convocar una Vaga General en què hi pugui participar tothom. Però volem que les dones, lesbianes i trans, que som les que patim més directament el masclisme, siguem les protagonistes, per tal que les nostres reivindicacions i necessitats no quedin en segon pla. Entenem que som nosaltres qui hem de prendre l’espai i la iniciativa per defensar els nostres interessos i necessitats.
Volem una Vaga General descentralitzada i que s’estengui més enllà de Barcelona. Per això, impulsem que es creïn grups motors a barris i pobles, per a treballar en xarxa. Però també des d’una perspectiva local, que inclogui les seves específiques necessitats i doni l’espai a cada grup motor per, dins un objectiu comú, crear les seves dinàmiques i generar estratègies de lluita pròpies, tot sumant el potencial i la feina de col·lectius de dones i d’altres sectors mobilitzats o assemblees i organitzacions ja existents.

Hem fet assemblees obertes en espais públics, mercats i places. També hem participat a actes diversos, hem fet xerrades i divulgació en alguna associació, festes alternatives de barris i també en festes majors de pobles.

Hem fet diferents trobades de coordinació amb altres grups de dones i xarxes locals i de barri. La darrera va ser el 17 de setembre a Ca la Dona, l’objectiu de la qual va ser començar a preparar la jornada de lluita del proper 22 d’octubre com a tret de sortida per a la convocatòria de la Vaga General a la primavera.

Carme i Laura són membres de Vaga de Totes.

Formulari de subscripció

Omple aquest formulari si vols subscriure't a alguna de les nostres publicacions.

Diari En Lluita i revista L'heura - 25€ / any
Diari En Lluita - 15€ / any
Revista L'heura - 12€ / any

×