Agenda

Per què ens hem d’organitzar?

24/05/2011

Per Diego Mendoza. Els moviments socials i els espais de lluita no són constants: tenen pujades i baixades, o fins i tot poden desaparèixer. Les lluites de llarga durada fins i tot tenen, a part de les pujades i les baixades, moments de crisi, i això és una limitació important a l’hora d’articular una resposta sòlida. Les organitzacions revolucionàries poden jugar un paper clau per mantenir viva aquesta flama i donar continuïtat a les lluites i a la gent que hi participa.

Com a activistes individuals tenim una força limitada a l’hora de lluitar contra el sistema, però les organitzacions multipliquen la nostra força i la nostra coordinació i aconsegueixen que la lluita sigui més forta. El fet de participar-hi col•lectivament ens permet estar a molts fronts alhora, incidint en la seva orientació i treballant en la seva construcció i expansió. El fet de tenir les nostres companyes al darrere no només serveix per reforçar un espai o una lluita concreta quan és necessari, sinó que a més a més ens aporta, als i les activistes, un cos teòric, una anàlisi estratègica i un espai de reflexió i debat que ens permet clarificar què fem i cap a on anem.

Si bé és cert que l’esclat de les lluites es pot donar de forma espontània -com ha passat majoritàriament amb el moviment de les acampades-, la formació d’un pol d’oposició sòlid i la continuïtat d’aquests moviments estan fortament condicionades per la participació de col•lectius, ja siguin sindicals o polítics. Ho hem vist a Tunísia i Egipte, on les lluites obreres, juntament amb el treball conjunt de les forces d’oposició, han estat un element clau per al triomf de les revolucions democràtiques. La implicació d’organitzacions revolucionàries en aquests procés —com la de l’organització germana d’En Lluita a Egipte, els Socialistes Revolucionaris— ha estat important a l’hora d’animar la gent a lluitar. També ho serà a l’hora de mantenir vius els espais d’autoorganització de base creats durant la revolució i per fer guanyar confiança a la gent que hi ha participat. És així com les lluites es poden portar més enllà, contrarestant la influència i superant les contradiccions dels grups reformistes.

Ara que ens trobem enmig d’una revolta, pot semblar que la participació en el moviment és suficient. Tanmateix, en tots els processos de lluita hi ha moltes situacions contradictòries. El moviment evoluciona de forma fragmentària, amb orientacions diferents a cada lloc. En alguns llocs hi ha propostes que estan ajudant a impulsar la lluita, però en altres llocs les acampades s’estanquen. L’existència d’organitzacions revolucionàries que treballen dins el moviment permet, per una banda, ajudar a fer confluir les dinàmiques dels diferents llocs, potenciant dates i propostes de mobilització unitàries que vertebrin el moviment. Per altra banda, aquestes organitzacions poden generalitzar les propostes més avançades de cada lloc, ajudant la resta a cremar etapes.

A més a més, la influència de les idees de la classe dirigent és molt gran. Moltes de les persones que comencen a lluitar ara poden compartir part de les idees anticapitalistes i part de les idees de l’esquerra institucional. L’organització revolucionària ajuda a reforçar el pol anticapitalista dins el moviment i a accelerar els debats i els processos que, durant les lluites, fan que augmenti la consciència de les persones que hi participen.

Ens enfrontem a un enemic, el capitalisme, que és molt centralitzat. Només si tenim un cor d’activistes anticapitalistes ben organitzats podrem passar de la revolta a la revolució.

Formulari de subscripció

Omple aquest formulari si vols subscriure't a alguna de les nostres publicacions.

Diari En Lluita i revista L'heura - 25€ / any
Diari En Lluita - 15€ / any
Revista L'heura - 12€ / any

×